Over het platform

Platform Gezond Ontwerp

 

Bijna dagelijks komt u in de media berichten tegen die te maken hebben met een gezonde inrichting van de leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen over problemen zoals geluidoverlast rondom wegen. Steeds vaker worden ook de kansen onder de aandacht gebracht, zoals de aanleg van parken, waterspeeltuinen en moestuinen in de stad of het creëren van veilige fiets- en wandelroutes naar school of werk. Er is veel belangstelling voor een gezond ontwerp en inrichting van de leefomgeving.

 

Een gezonde leefomgeving kan bijdragen aan het terugdringen van overgewicht, dementie, depressiviteit en bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. De aanwezigheid van toegankelijke speeltuinen, fietspaden en parken zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen elkaar ontmoeten en dat meer bewegen en ontspannen. Een gezonde leefomgeving is tevens een aantrekkelijke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan groen en water in de stad, dit heeft niet alleen een positieve invloed op de gezondheid, maar draagt ook bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast biedt het kansen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan- winst op meerdere fronten dus.

 

Maar er is meer. In het magazine hebben wij de kennis over, en diverse goede voorbeelden van gezond ontwerp in beeld gebracht. Op www.gezondontwerpwijzer.nl kunt u nog meer inspirerende voorbeelden, aanbevelingen en achtergrondinformatie vinden over gezond ontwerp en inrichting van de leefomgeving.

 

Er zijn dus al veel goede voorbeelden, maar vaak werken professionals uit het milieu-, gezondheids- en ruimtelijke ordeningsdomein los van elkaar aan gezonde verstedelijking. Kansen om de krachten te bundelen en daarmee de gezondheid te bevorderen blijven soms onbenut. Daarom hebben wij het initiatief genomen om de beschikbare kennis en ervaring uit deze domeinen met elkaar te verbinden en breder beschikbaar te maken. We richten hiervoor het Platform Gezond Ontwerp op.

 

In het Platform Gezond Ontwerp werken professionals uit het milieu-, gezondheids- en ruimtelijke ordeningsdomein samen aan:

  • Kennisontwikkeling en kennisdeling
  • Bewustwording
  • Opzetten van onderwijsactiviteiten
  • Daarnaast willen we praktijkervaring opdoen via lokale pilots.

 

Wij zijn op zoek naar partijen die samen met ons dit Platform verder vorm willen geven en hun kennis en ervaringen op dit gebied met ons/elkaar willen delen. Het Platform werkt volgens de formule dat iedereen tijd, energie, kennis en/of financiële middelen inbrengt. Alle suggesties hoe we het platform verder vorm kunnen geven zijn welkom.

Wilt u meer weten over het Platform Gezond Ontwerp of heeft u belangstelling om actief te participeren, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@platformgezondontwerp.nl. Daarbij horen wij graag wat uw bijdrage aan het Platform kan zijn.

 

We kijken uit naar uw reactie!

 

Met vriendelijke groet,

 

De initiatiefnemers Platform Gezond Ontwerp:

 

Ad de Bont (TU Eindhoven)

Pieter van Wesemael (TU Eindhoven)

Jan Meijdam (GGD werkgroep ruimtelijke ordening en gezondheid)

Dayenne L'abée (NISB)

Annelies Acda (GGD Amsterdam)

Frank den Hertog (RIVM)

Hanneke Kruize (RIVM)

Platform Gezond Ontwerp bundelt kennis over het gezond ontwerp en inrichten van de leefomgeving. Gezond Ontwerp houdt rekening met minimaal een 10-tal verschillende aspecten die terug te vinden zijn in de stad:

1) Schone stad

2) Veilige stad

3) Klimaatadaptieve stad

4) Mobiele stad

5) Groene stad

6) Energie- & afvalrijke stad

7) Voedingsrijke stad

8) Bewegingsvolle stad

9) Economische stad

10) Sociale stad

Copyright © 2014 All Rights Reserved