Schiedam

Podium NLGezondLand in Schiedam

 

 

Basisschool St. Jan

In het kader van het schoolproject over een groen gezonde inrichting van de schoolomgeving, stond het podium NLGezondLand van 30 maart tot 2 april in de hal van Basisschool St. Jan. Op woensdag 1 april was er een debat met kinderen van groep 5/6 en 7. In de week voorafgaand aan dit debat kregn de kinderen van groep 5/6, 7 en 8 ook de opdracht mee om met hun ouders in gesprek te gaan over een gezonde stad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadserf Groen doet goed/natuurspeelplaatsen

Sinds enkele jaren worden de raads- en commissievergaderingen in Schiedam vooraf gegaan door een Stadserf. Met de opzet van deze avonden wordt op dit moment geëxperimenteerd om zo op een meer flexibele manier en meer in verbinding met de burgers, bedrijven en instellingen van Schiedam een

breed beeld te kunnen krijgen van allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad. Het doel van deze avond is dan ook dat raadsleden vanuit verschillende kanten informatie krijgen. Zij doen dit door, soms na een korte presentatie, in gesprek te gaan met en vragen te stellen aan aanwezigen.

Op 7 april is er een Stadserf waarin onder andere aandacht is voor de Natuuurspeeltuinen in Schiedam. Bij deze bijeenkomst zal ook het Podium NLGezondLand aanwezig zijn om ideeen op te halen.

 

Kennisdag Gezonde Verstedelijking

Naar aanleiding van de goed bezochte excursie is bij de gemeente Schiedam het idee ontstaan om op 9 april een kennisdag te organiseren rond het thema ‘gezonde verstedelijking’. Tijdens deze kennisdag willen we betrokkenen uit de gemeente, Rijkswaterstaat en andere partners (werkzaam op verschillende schaalniveaus), bewust en enthousiast maken van hun eigen bijdrage aan het gezonder maken van de stad.

Het Platform Gezond Ontwerp organiseert deze kennisdag, waarbij we verschillende elementen van het “ontwerpen met oog voor de gezondheid/beweging” de revue zullen laten passeren, variërend van best-practices en werkzame principes voor gezond ontwerp tot een antwoord op de vraag hoe je het proces van samenwerken tussen verschillende afdelingen en schaalniveaus kunt verbeteren.

 

Verslag van de kennisdag

 

Presentatie 'Gezonde verstedelijking in Schiedam' (Ad de Bont/Dayenne L’abée/Annelies Acda)

 

Presentatie Schieveste (van Roelof Geijteman)

 

Presentatie Schiedam-Oost (van Ursula Rutten)

 

 

Platform Gezond Ontwerp bundelt kennis over het gezond ontwerp en inrichten van de leefomgeving. Gezond Ontwerp houdt rekening met minimaal een 10-tal verschillende aspecten die terug te vinden zijn in de stad:

1) Schone stad

2) Veilige stad

3) Klimaatadaptieve stad

4) Mobiele stad

5) Groene stad

6) Energie- & afvalrijke stad

7) Voedingsrijke stad

8) Bewegingsvolle stad

9) Economische stad

10) Sociale stad

Copyright © 2014 All Rights Reserved